Havalandırma1

HAVALANDIRMA NASIL YAPILIR?

Havalandırma, insanların çalıştığı veya yaşadığı ortamdaki koku yönünden ağırlaşmış havanın tesisat ile dışarı atılması işidir.

HAVALANDIRMA ÇEŞİTLERİ
A. Lokal Havalandırma
Büro, ofis, yaşam odası gibi yerlerin havalandırılmasıdır. Bu iş için genellikle tek başına çalışan ve duvar veya cama takılabilen 220V gerilimli elektrik motorlu basit aspiratörler kullanılır. Kanal tesisatı yoktur.Havalandırma3

B. Merkezi Havalandırma
Bilhassa insanların yoğun bulunduğu ortamların tamamı tek merkezden havalandırılması için yapılan iştir. Bu iş için genellikle Hücreli aspiratör, kanal tesisatı kurulur.

C. Davlumbaz Havalandırması
Bu bilhassa yanar ocaklar üzerine davlumbaz kurulması ve ocak gazının hava kanalları ile dışarı atılması işidir. Halk arasında havalandırma bilinir. Aslında yanık gazların dışarı atılmasıdır.

KLİMA
Havalandırmanın gelişmiş şeklidir. Bilhassa insanların rahat yaşaması için çalışma alanlarının veya yaşadıkları yerlerin hava şartlarının konfor seviyesinde sağlanması işidir. Burada soğutma tesisatı ve hava kanalları kurulur. Kanallar genellikle izolelidir.

DERBY KOKUSUNU ALMAK
Halk arasında Havalandırma olarak bilinir. Aslı ise İnsan hayatı için tehlike arz eden gazların aspiratör ve kanal sistemi ile çalışma yerinden toplanıp atılmasıdır. Bu gazların insanların yaşadığı ortamda en fazla ne kadar olması gerektiği Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından standartlaştırılmıştır. Hesaplanması, havalandırmadan tamamen farklıdır. Mühendislik hesaplamaları ve proje çizimleri gerektirir. Gerek kimya sanayinde İzopropil alkol, etilalkol, stiren v.s. gibi isimlendirilen kimyasal gazlar, gerekse ayakkabı imalat sanayiinde kullanılan Derby, Patex v.s gibi solventlerin buhar yoğunlukları havanın yoğunluğundan 2.5-3 kat fazladır. Bunun anlamı bu gazların yukarıdan geçen kanallar üzerine menfez monte edilip emilerek dışarı atılmasının mümkün olmadığıdır. Ancak, gazların emme menfezlerini zemine çok yakın montaj etmek gerekir. Hava hızı da normal havalandırma işlemindeki hızdan fazladır. Kanal tesisatında, en uzaktaki menfezden aspiratör bağlantısına kadar bütün birleşim noktalarında basınçlar ve kanal basınç düşümleri hesaplanmalıdır. Yoksa, hava kanalları ile sadece hava çekilir. SHavalandırma2olvent buharları ve diğer gazlar ise zeminde kalır.

KAYNAK DUMANLARINI DIŞARI ATMAK
Sürekli kaynak yapılan işletmelerde kaynak yapan insanı ve çevresini zehirli gazlardan korumak için iş esnasında ortaya çıkan dumanın oradan kanal ile emilerek uzaklaştırılması gerekir.

Kaynak dumanı kanserojendir. Solunması tehlikelidir. Bu sistemler de iki şekilde kurulur;

1. Lokal Kaynak Dumanı Atma Tesisatı:
Bilhassa işletmelerde akrobat kollu ucunda kendi aspiratörü olan kaynak dumanını emiş sistemleridir. Her bir kaynak bölgesine bir adet konulması gerektiğinden pahalı sistemlerdir.

Ayrıca akrobat kol en az 180 derece dönmesi ve 6 m. Uzağa kadar uzanması gerekir.

2. Merkezi Kaynak Dumanı Atma Tesisatı:
İşletmede kaynak yapılan yerler plan üzerinde tespit edilerek, merkezi ana kanallar ile Aspiratör tarafından dumanların emilip dışarı atılması işidir. Havalandırmada yapılan basit hesaplamalar (İşyerinin hacmini 10-12 kez çarparak hava miktarını tespit etmek v.s gibi) bu işte geçerli değildir. Mühendislik hesaplamaları gerektirir. En uçtaki kaynak ağzından aspiratöre kadar tüm kanal hattı tek tek ele alınıp basınç kayıpları hesaplanması zorunludur.

TALAŞ TOPLAMAK
İş yerlerinin verimini arttırmak için çalışma esnasında makine veya tezgâhlardan çıkan malzeme talaş veya tozlarının emme ağızları ile toplanıp merkezi Kanal tesisatı ile aspiratör tarafından taşınması ve uygun yerde bu talaşların naylon torba veya depoda toplanmasını sağlamak için yapılan iştir. İki şekilde yapılır;

1. Lokal Talaş Toplama:
Çok küçük güçte aspiratörler ile tek bir makineden hemen makine yanına yerleştirilen ünite ile toz ve talaşların emiş hunisi ile aspiratör tarafından alınıp naylon torbaya doldurulması işidir. Bu aspiratörler genellikle 0.75 Kw ile 1.1 KW arasındadır. Her bir makineye bir adet veya ikili olarak tesis edilirler.

2. Merkezi Talaş Toplama:
Tamamen Mühendislik hizmeti gerektiren tesisatlardır. Çünkü talaşların yoğunluğu havanınkinden çok fazladır ve hava kanallarındaki taşıma hızlarının ve kanal sürtünme kayıplarının çok iyi hesaplanması gerekir. Talaş çıkaran makineler işyerinde birden fazla ise ( Polisaj atölyeleri, marangozhaneler, taşlama atölyeleri v.s.) Yuvarlak galvaniz hava kanallı merkezi tesisat döşenerek aspiratör ile talaşlar toplanır.

Bu tesisatın ucunda duruma göre Torba Filtre Ünitesi veya Siklonlar yer alır. Eğer toplanacak talaş iriliği fazla ise kuru malzemeler için genellikle Siklonlar tercih edilir. Çünkü Siklonlar basittir ve hiç arıza yapmadan uzun süre kullanılırlar. Fakat siklon hesaplarının da iyi yapılmış olması gerekir. Yoksa siklon çıkışında toz kaçırarak tekrar ikinci bir toz torba filitre ünitesine ihtiyaç duyulur. Eğer toz ve talaş çok ince ise (örneğin un gibi..) o zaman toz torba talaş toplama ünitesi veya jet pulse (Ters basınçlı hava ile torbaları zaman zaman temizleyen üniteler.) filtre ünitesi kullanmak mecburiyeti vardır. Jet pulse filtre ünitesi ayrıca 6.5-7 atü basınçlı hava sağlayacak sisteme de ihtiyacı vardır. Bu sistemlerin önce çok iyi projelendirilmeleri gerekir. Boru tesisatı da özelliklidir.

Borularda hiçbir zaman talaş kalmaması için boru montajında meyil vermek ve branşman bağlantılarını çok iyi yapmak lazımdır.

Galvaniz Yuvarlak boruların flanş ile birleştirilerek montajlanması bu işin vazgeçilmez tarafıdır.